Berekeningen & Simulaties

Sterkte- en Stijf-heidsberekeningen

  • Constructies doorrekenen voor sterkte en stijfjheid, zowel statisch als dynamisch
  • Rekenmodellen maken in Excel of Mathcad om berekeningen te standaardiseren
  • Opstellen van rapportages voor keurende instanties ( bijv.RDW, Aboma

FEM en Simulaties

  • Berekeningen met eindige elementen methode
  • simulaties m.b.v. solidworks
  • toevoegen aan rapportages