CAD Ontwerp

3D ontwerpen

 • Probleemanalyse en behoeftebepaling
 • Specificaties opstellen
 • Ontwerpen met solidworks
 • NIEUW : ONTWERPEN MET INVENTOR
 • eigen solidworks licentie
 • gebruik van templates van de opdrachtgever
 • productie-gereedmaken van onderdelen en samenstellingen
 • toepassen van "ontwerpregels" zoals die gebruikelijk zijn bij de toeleverancier
 • vastleggen van fileproperties voor koppeling 3D - ERP

3D ontwerpen

 • Probleemanalyse en behoeftebepaling
 • Specificaties opstellen
 • Ontwerpen met solidworks
 • NIEUW : ontwerpen met Inventor
 • eigen solidworks licentie
 • gebruik van templates van de opdrachtgever
 • productie-gereedmaken van onderdelen en samenstellingen
 • toepassen van "ontwerpregels" zoals die gebruikelijk zijn bij de toeleverancier
 • vastleggen van fileproperties voor koppeling 3D - ERP

Ontwerp verbetering

 • Beoordelen van maakbaarheid ven een ontwerp
 • Controle van maatvoering, toleranties, materiaalkeuzes, nabehandeling etc.
 • Omzetten van 2D tekeningen naar 3D
 • Doorontwikkeling van concept of prototype naar een werkend product
 • Standaardisatie en modulaire opbouw van machines
 • Doorontwikkeling van een verouderde machine of apparaat

FMEA

Met behulp van de FMEA-methode kan elk detail van een ontwerp worden beoordeel op veiligheid en risico's.

Het uitvoeren van een uitgebreide FMEA zal niet alleen leiden tot een veiliger product, maar ook tot een optimalisatie op het gebied van gebruik, maakbaarheid en monteerbaarheid