Inrichten van PDM systeem

 • PDM-systeem van solidworks beschrijven
 • gebruikersrechten
 • genereren van PDF + STEP-files
 • vastleggen  basisgegevens 


Koppeling 3D ontwerpdata en ERP

 • Koppeling m.b.v. fileproperties
 • opstellen van koppelingparamters
 • Inrichten van PDM-syteem


Standaardisatie en Configure To Order

 • Modulair opbouwen van machines
 • Geschikt maken voor Configure To Order
 • Inrichten PLM-systeem


Kwaliteitsverbetering

 • Opzetten en invoeren van wijzigingregistratie en klachtenregistratie
Constructie dossier

 • Constructiedossier inrichten
 • Opstellen van gebruikershandleidingen
 • Opstellen van spare part catalogus